Advocaat of mediator

Advocaat of mediator

Nadat een dierbare is overleden, zullen de erfgenamen de erfenis samen moeten gaan afwikkelen. Dit is niet altijd makkelijk. Het afwikkelen van een erfenis vraagt om kennis van het erfrecht, en die kennis is niet altijd in huis.

Om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft én de wensen van de overledene worden gerespecteerd, is het verstandig om samen de hulp van een erfrechtspecialist en/of erfrecht(nalatenschaps)mediator in te schakelen.

Erfrecht-advocaat

Een erfrechtadvocaat c.q. erfrechtspecialist is op de hoogte van de actuele juridische kennis die nodig is om een nalatenschap/erfenis te kunnen afwikkelen. De advocaat kan worden ingeschakeld door een of door meerdere erfgenamen.

Indien gewenst is het ook mogelijk om meerdere advocaten in te schakelen die het belang van de verschillende erfgenamen behartigen.

De vFAS-erfrechtspecialisten hebben tevens kennis van en ervaring met communicatietechnieken en -vaardigheden en zullen altijd trachten de nalatenschap in overleg met de eventuele andere advocaten en de erfgenamen goed en respectvol af te wikkelen.

Erfrecht-mediator

De erfrechtspecialist-mediator is neutraal en begeleidt het overleg van alle betrokkenen. Hij/zij legt uit welke juridische kwesties er spelen en helpt de betrokkenen om de diverse mogelijkheden in kaart te brengen. Onder begeleiding van de erfrechtspecialist-mediator zoeken de betrokkenen naar een duurzame oplossing. De betrokkenen hakken uiteindelijk zelf, met kennis van zaken, de knoop door.

Nalatenschapsmediation is niet alleen goed voor de verwerking en de onderlinge verbondenheid, maar ook om geschillen over de afwikkeling van de erfenis op te lossen. De gemaakte afspraken worden in een convenant (schriftelijke overeenkomst) vastgelegd.

Indien er sprake is van een grote groep betrokkenen of een complexe situatie, kan het zinvol zijn dat niet één, maar twee mediators samen aan de slag gaan (dit noemt men co-mediation).

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS