Hoe wordt erfenis verdeeld zonder testament?

is er geen testament, dan wordt gekeken naar het Burgerlijk Wetboek
 Wanneer een naaste is overleden, moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Wanneer er sprake is van een testament, dan vertelt het testament hoe de erfenis verdeeld moet worden. Als er geen testament is, valt u terug op de Nederlandse wet die vertelt hoe er verdeeld moet worden. In dit artikel leggen wij u uit hoe een erfenis wordt verdeeld zonder testament.

Wat houdt de wettelijke verdeling in?
Als er geen testament is moet er worden gekeken naar boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om te weten te komen hoe een erfenis wordt verdeeld. Dit wordt ‘de wettelijke verdeling’ genoemd. De wettelijke verdeling houdt kort gezegd in dat als er sprake is van een echtgenoot of geregistreerde partner (de langstlevende genoemd), de erfenis in eerste instantie naar hem/haar gaat. Eventuele (stief)kinderen zijn samen met de echtgenoot/geregistreerd partner voor gelijke delen erfgenaam, maar zij krijgen hun erfenis niet meteen uitgekeerd.

Wat krijgen de (stief)kinderen bij een wettelijke verdeling, en wanneer?
Zoals hiervoor beschreven zijn de (stief)kinderen naast de langstlevende erfgenaam. Zij kunnen hun erfenis alleen nog niet opeisen. De erfenis van (stief)kinderen is een niet-opeisbare vordering, die pas opeisbaar is wanneer de langstlevende overlijdt dan wel wanneer hij/zij in staat van faillissement of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
Het is aan te raden om de omvang van het erfdeel van (stief)kinderen ten tijde van het overlijden van de erflater in kaart te brengen. Wanneer de langstlevende vervolgens overlijdt, staat het al vast wat de (stief)kinderen behoren te krijgen uit de erfenis van de eerste ouder die is overleden.

Wat als de langstlevende partner hertrouwt?
Als de langstlevende hertrouwt of een partnerschap laat registreren kunt u als erfgenaam een beroep doen op de zogenaamde wilsrechten. In deze blog leest u daar meer over.

Hoe kan de erfenis worden vastgelegd?
Het is mogelijk om als erfgenamen samen een lijst van bezittingen en schulden te maken, dit wordt ook wel ‘de boedelbeschrijving’ genoemd. Daarnaast kan er ook via een notaris een boedelbeschrijving worden opgemaakt. De kosten hiervoor kunnen uit de nalatenschap worden betaald.

Het is verstandig om de omvang van alle erfdelen na een overlijden op papier vast te leggen zodat er in de toekomst geen discussie ontstaat over de omvang van ieders erfdeel. Met name wanneer tussen het overlijden van de erflater en de langstlevende een langere tijd zit, kan dit van pas komen.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige