Ik vind dat de erfenis oneerlijk wordt verdeeld, wat nu?

wat kunt u doen als u denkt dat de erfenis niet eerlijk wordt verdeeld?


Het verdelen van een erfenis is niet altijd makkelijk. Verloopt de verdeling niet eerlijk, is er geld verdwenen of worden er zaken verzwegen, dan heeft u als erfgenaam het recht daar bezwaar tegen te maken. Hoe pakt u dat aan?

Oneerlijke verdeling erfenis: eerst kijken naar inhoud nalatenschap
Allereerst dient duidelijk te worden waar u recht op hebt. Welke bezittingen en schulden zijn er in de nalatenschap? Wat is de waarde direct na overlijden? Een erfgenaam of de executeur is wettelijk verplicht daarover alle beschikbare informatie te verstrekken aan alle erfgenamen. Wanneer duidelijk is wat er te verdelen is, dient bekeken te worden hoe dit verdeeld dient te worden. Is er een testament of zijn de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht, zoals de wettelijke verdeling, van toepassing?

Waardevolle inboedel
Naast de economische waarde kan ook de emotionele waarde van bijvoorbeeld de inboedel of de sieraden belangrijk zijn. Gaat het om waardevolle spullen, dan kan de oplossing liggen in taxatie en verrekening van de waarde met het erfdeel. Bij minder waardevolle spullen wordt wel de keuze gemaakt, dat ieder van de erfgenamen om beurten een goed kiest om zo tot een eerlijke verdeling te komen. Loten of veilen kan ook een oplossing brengen.

Bankrekening overledene
In de praktijk komt het regelmatig voor dat er geld is verdwenen van de bankrekening van de overledene door iemand die gemachtigd was over de rekening of over de bankpas beschikte.
Erfgenamen kunnen bankafschriften opvragen over de afgelopen jaren om het verloop van de bankrekening na te gaan en rekening en verantwoording vragen. Al ligt dat laatste soms ingewikkeld wanneer er tijdens leven nooit vragen zijn gesteld door de overledene.

Verzwijgen (deel) nalatenschap
Nog een stap ingewikkelder wordt het wanneer een erfgenaam zaken verzwijgt of buiten de verdeling houdt. Gaat het om inboedel of een sieraad, dan kunt u misschien door foto’s van vroeger bewijs leveren, dat de antieke kast of de gouden armband deel uitmaakt van de nalatenschap.
Bankrekeningen of lijfrentepolissen staan mogelijk genoemd in oude belastingaangiften of zijn via de bank of de verzekeraar te achterhalen. In de meeste gevallen zal de rechter er dan aan te pas dienen te komen.
Kunt u bewijzen dat een erfgenaam vermogen met opzet heeft verzwegen, dan bepaalt de wet dat deze erfgenaam zijn aandeel in het verzwegen vermogen kwijtraakt en dus niet meer meedoet in de verdeling daarvan. Een zware straf met ook lastig te leveren bewijs.

Altijd verdelen
Een nalatenschap dient altijd verdeeld te worden. Niet verdelen is dus geen optie.
Als erfgenaam heeft u de taak er alles aan te doen informatie te verzamelen en in onderling overleg te proberen tot een verdeling te komen. Lukt dat niet dan kan de rechter worden gevraagd tot een eerlijke verdeling te komen, daarvoor is altijd een advocaat nodig.Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode
Kunt u het niet vinden? Type dan de eerste 4 letters van uw zoekterm....

Filter:

Gefinancierde rechtsbijstand:

Contactformulier

Werkzaam bij:

Vul onderstaande gegevens in om uw vraag te stellen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige