Recht op overdracht van aandelen in een NV of BV

hoe werkt een verzoek tot overname van aandelen?


In het artikel ‘Recht op overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen’ is uitgelegd wanneer het mogelijk is om bij de kantonrechter een verzoek tot overname van de bedrijfsgoederen in te dienen. Een vergelijkbaar verzoek is mogelijk als de onderneming in de vorm van een naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV) wordt gedreven. Er kan dan worden verzocht om overdracht van de aandelen in die NV of BV.

Wie kunnen een verzoek indienen? Een kind of stiefkind van de overleden ouder kan een dergelijk verzoek tot overdracht van aandelen in een NV of BV doen; het moet dan gaan om overdracht aan het kind of stiefkind zelf, dan wel aan zijn/haar echtgenoot. Daarnaast kan de echtgenoot van de overledene verzoeken om overdracht van aandelen aan zichzelf.

Er gelden wel een paar voorwaarden:

  • De overledene was bestuurder van de NV of BV en hij hield alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen;
  • De echtgenoot van de overledene, het kind of stiefkind, dan wel zijn/haar echtgenoot is op het moment van overlijden bestuurder van de vennootschap of zet daarna die positie van de erflater voort.
     

De statutaire regels met betrekking tot de overdracht van aandelen vormen geen belemmering voor de verzochte overdracht van de aandelen.

Het verzoek tot overdracht van de aandelen moet binnen een jaar na het overlijden van de bestuurder bij de kantonrechter worden ingediend. Deze termijn is vrij kort (het is belangrijk om snel actie te ondernemen!).

Als de kantonrechter het verzoek toewijst, zal hij vaststellen wat de redelijke prijs is die aan de andere erfgenamen moet worden betaald.



Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige