Schenkingen en het onterfde kind

schenkingen, telt het onterfde kind mee?
 Een onterfd kind heeft altijd recht op zijn legitieme portie. De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Zijn er bijvoorbeeld drie erfgenamen, waarvan u er één zou zijn, dan heeft u recht op een derde deel van de nalatenschap. Bent u echter onterfd, dan heeft u alleen nog recht op uw legitieme portie. Die is de helft hiervan en dus een zesde deel.

Als degene die is overleden tijdens zijn leven schenkingen heeft gedaan, worden die dan meegenomen bij de vaststelling van mijn legitieme portie?

In de wet is een regeling opgenomen om te voorkomen dat de overledene tijdens zijn leven door schenkingen zijn vermogen wegschenkt, waardoor de aanspraak van ‘het onterfde kind’ wordt uitgehold.

Bij de berekening waar het onterfde kind recht op heeft, wordt rekening gehouden met de waarde van bepaalde schenkingen.

Maar het is niet zo dat alle schenkingen meetellen. Welke wel en niet meetellen is in de wet omschreven. De regeling is alleen niet zo eenvoudig. Het inwinnen van advies bij een erfrechtspecialist hierover is aan te raden.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige