Termijnen in het erfrecht

wettelijke termijn afhandeling erfenis


Als u te maken krijgt met een erfenis dan zijn er bepaalde termijnen waar u rekening mee moet houden. Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke termijnen, maar het is niet volledig! Vraag daarom aan een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat met welke termijnen u in uw specifieke situatie rekening moet houden en of er bijvoorbeeld uitzonderingen of speciale voorwaarden gelden.

Wettelijke termijn afhandeling erfenis

Het is waarschijnlijk niet het eerste waaraan u denkt wanneer een familielid of een andere dierbare overlijdt en u in meer of mindere mate te maken krijgt met de afwikkeling van de nalatenschap, maar in de wet zijn termijnen vastgelegd die voor u van belang kunnen zijn, uiterlijke data waarop u een aanvraag dient te doen of een wijziging moet doorgeven.

Afhandeling erfenis zonder testament; wettelijke verdeling

Als iemand die een echtgenoot en kinderen heeft, komt te overlijden en er geen testament is opgemaakt, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling.; de erfenis gaat dan naar de (langstlevende) echtgenoot (echter, de wettelijke verdeling kan ook in een testament zijn opgenomen). De echtgenoot kan binnen drie maanden na het overlijden de wettelijke verdeling ongedaan maken en dus aangeven dat hij/zij wil dat de wettelijke verdeling opzij wordt gezet.

Wilsrechten en minderjarige kinderen

Als een kind in verband met het overlijden van een ouder een vordering krijgt op de langstlevende ouder of stiefouder en een zogenoemd wilsrecht heeft, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder) van het kind binnen 3 maanden na het verkrijgen van de bevoegdheid om een wilsrecht in te roepen, schriftelijk aan de kantonrechter laten weten dat hij/zij van plan is om dit wilsrecht in te roepen.

Vruchtgebruik voor echtgenoot

Een echtgenoot kan na overlijden vragen om het vruchtgebruik van de woning en de inboedel of andere goederen van de nalatenschap. Dit moet binnen 6 maanden na overlijden voor zover het de woning en de inboedel betreft en binnen 1 jaar voor zover het andere goederen betreft. Maar vervolgens moet er ook binnen 1 jaar en 3 maanden na overlijden actie ondernomen worden.

Kosten levensonderhoud of studie kind

Een kind jonger dan 21 jaar kan vragen om een ‘som ineens’ als dat nodig is voor kosten van verzorging en opvoeding / levensonderhoud en studie. Die aanspraak moet binnen 9 maanden na overlijden gedaan worden. En ook daarvoor geldt: na ‘aanspraak maken’ moet ook actie ondernomen worden binnen 1 jaar na overlijden.

Vernietiging testament

Meent u dat een testament ongeldig verklaard zou moeten worden dan kunt u bij de rechtbank een procedure starten om een testament te laten vernietigen. Dat moet binnen 1 jaar nadat u weet dat iemand is overleden, u bekend bent met het testament en met de reden waarom u meent dat het testament niet geldig zou zijn.

Onterfd of aanvullend beroep op legitieme portie

Als u aanspraak wilt maken op uw wettelijk minimum van een erfenis (legitieme portie) of hierop een aanvullend beroep wilt doen, ook al bent u als kind onterfd, dan moet u uiterlijk 5 jaar na het overlijden aangeven dat u dat wilt.

Opeisbaarheid legitieme portie en legaat

Het wettelijk minimum van de erfenis (legitieme portie) en een ‘cadeautje na overlijden’ (legaat in de vorm van geld) zijn beiden pas 6 maanden na overlijden op te eisen.

Automatisch beneficiair aanvaard

Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard en een andere erfgenaam nog geen keuze heeft gemaakt, dan geldt ook voor de tweede erfgenaam dat deze beneficiair aanvaard tenzij hij, binnen 3 maanden nadat hij weet van de keuze van de eerste erfgenaam, een ander keuze maakt.

Aanvaarding of verwerping voor minderjarige erfgenaam

De wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder) van een kind dat erfgenaam is, moet binnen 3 maanden na overlijden een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping afleggen.

Alsnog beneficiair aanvaarden

Stel dat u een erfenis zuiver hebt aanvaard en dan tot de ontdekking komt dat het testament zelf nadelig is voor u, dan heeft u 3 maanden de tijd om de kantonrechter te vragen om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Dat geldt ook als u bekend wordt met schulden die u niet kende.

Uitdelingslijst vereffening

Als een erfenis vereffend moet worden, dan wordt op enig moment door de vereffenaar een lijst ‘openbaar’ gemaakt. Bent u het met die lijst niet eens dan moet u binnen 1 maand in verzet komen.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige