Verdelen van de erfenis

hoe wordt een erfenis verdeeld?
 Het gereed maken van de erfenis voor de verdeling duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Een erfenis kan pas verdeeld worden, wanneer deze gereed is voor verdeling. Als de erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Een dergelijke procedure bij de rechtbank moet worden opgestart door een advocaat zodat het mede gelet hierop raadzaam is een advocaat-erfrechtspecialist in de arm te nemen.

Vereffening van de erfenis/nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is in de eerste plaats een taak van de erfgenamen en/of de executeur. Indien de erfgenamen het niet eens zijn over de afwikkeling en ook de executeur is er niet in geslaagd de erfenis soepel af te wikkelen, kan een advocaat de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te benoemen.

Belangrijk daarbij is wel dat de wet bepaalt dat een nalatenschap moet worden vereffend wanneer:
- één of meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) hebben aanvaard, alsmede
- wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.

Wordt de nalatenschap door (één van) de erfgenamen beneficiair aanvaard en is er een executeur benoemd? Dan hoeft de nalatenschap niet vereffend te worden indien de executeur verklaart dat de bezittingen ruimschoots voldoende zijn om de schulden te betalen. Dit wordt de ruimschootsverklaring genoemd. In dat geval mag de executeur zijn taak voortzetten en de nalatenschap afwikkelen. Wanneer de executeur geen ruimschootsverklaring kan/wil afleggen, dan eindigt zijn taak en moet de nalatenschap door de erfgenamen vereffend worden. De erfgenamen treden dan op als vereffenaars, tenzij de rechter een vereffenaar heeft benoemd. Een dergelijk verzoek kan door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige