Wettelijke verdeling & Wilsrechten

wanneer is een wettelijke verdeling van toepassing?
 Als de overledene kinderen heeft, een partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) achterlaat en geen testament heeft opgemaakt, is op zijn nalatenschap de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing.

De partner en de kinderen zijn dan samen voor gelijke delen de erfgenamen, maar de wet bepaalt ook dat alle goederen en schulden van de overledene overgaan op de partner. De wettelijke verdeling beschermt daarmee de langstlevende partner tegenover de kinderen. De kinderen krijgen vervolgens een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende partner ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering wordt opeisbaar als de langstlevende partner komt te overlijden of indien de langstlevende partner in staat van faillissement is verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Wanneer de langstlevende ouder gaat hertrouwen of een partnerschap laat registreren, kan het zijn dat goederen van de nalatenschap van de langstlevende ouder (waartoe dus ook de goederen behoren van de voor-overleden ouder) toevallen aan de stiefouder of -partner. Om dit te voorkomen, heeft de wetgever vier ‘wilsrechten’ aan de wettelijke verdeling toegevoegd. De wetgever heeft met deze wilsrechten vooral willen proberen om de mogelijkheid te bieden boedelgoederen, in het bijzonder ‘familiegoederen’ en goederen met een bepaalde emotionele waarde veilig te stellen en om de mogelijkheid te bieden zekerheid te verkrijgen met betrekking tot het voldoen van de vordering.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige