Erfgenamen

Erfgenamen

In het burgerlijk Wetboek staat vermeld hoe er moet worden omgegaan met de nalatenschap van een overledene. In de eerste plaats moeten de erfgenamen worden vastgesteld.

Als de overledene geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In de wet staan 4 groepen erfgenamen genoemd:

1 - partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) en kinderen

2 - ouders, broers en zussen

3 - grootouders, ooms en tantes

4  - overgrootouders, oudooms en oudtantes

Per groep wordt onderzocht of er erfgenamen zijn. Gestart wordt in groep 1. Zijn er geen erfgenamen in deze groep, dan wordt naar de volgende groep gekeken, enzovoorts.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS