Plaatsvervulling

Plaatsvervulling

Als een erfgenaam al eerder is overleden of bijvoorbeeld onterfd is of de erfenis heeft verworpen, vindt ‘plaatsvervulling’ plaats.

Afstammelingen van bijvoorbeeld het kind, broer of zuste, komen in de plaats van het kind, broer, of zuster. Plaatsvervulling vindt plaats door gezamenlijke vererving. De kleinkinderen erven bijvoorbeeld samen het deel waar hun overleden moeder (het kind van de overledene) recht op zou hebben als ze nog geleefd had. Volgens de wet kun je met plaatsvervulling doorgaan tot in de zesde graad van de overledene. In een testament kan worden bepaald dat er geen plaatsvervulling plaatsvindt.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS