De wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling

Heeft de overledene geen testament en was hij getrouwd (of had hij een geregistreerd partnerschap) en zijn er kinderen? Dan geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht. Dit betekent dat alle bezittingen naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene gaat.

Deze verdeling gebeurt automatisch. De langstlevende echtgenoot moet dan wel de schulden van de nalatenschap voor zijn/haar rekening nemen. Hieronder valt ook de erfbelasting die over de nalatenschap betaald moet worden. De langstlevende echtgenoot mag met de erfenis doen en laten wat hij wil. 

De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis, hun "wettelijk erfdeel" maar dit krijgen zij nog niet. Hun deel wordt omgerekend in een vordering in geld. Voor dit bedrag heeft de langstlevende echtgenoot een schuld aan de kinderen. Het doel van de wettelijke verdeling is dat de langstlevende echtgenoot verzorgd achterblijft. De schuld aan de kinderen is pas opeisbaar als de langstlevende echtgenoot failliet is verklaard, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing is of bij zijn overlijden. 

De langstlevende ouder mag de wettelijke verdeling ongedaan maken. De termijn hiervoor is kort; dit kan uiterlijk tot drie maanden na het overlijden van de erflater. Dit kan een optie zijn als de langstlevende ouder en de kinderen een andere verdeling willen maken. Wanneer is de wettelijke verdeling ongedaan maken verstandig? Bijvoorbeeld als één van de kinderen de woning wil overnemen zonder overdrachtsbelasting te betalen.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS