Executeur

Executeur

Afwikkeling van een nalatenschap door een executeur

Alleen bij testament kan iemand worden aangewezen – een executeur - die de nalatenschap afwikkelt en/of de uitvaart regelt. In het testament kunnen de rechten en plichten van de executeur, zoals in de wet bepaald, worden beperkt of worden uitgebreid.

De nalatenschap afwikkelen houdt in: de goederen beheren, de vorderingen innen en de schulden betalen. Soms moet/zal de executeur goederen verkopen om schulden te betalen. De executeur regelt alles zodat de erfenis onder de erfgenamen kan worden verdeeld.

Zolang de executeur de zaken aan het regelen is, kunnen de erfgenamen niks met hun erfenis doen. Zij moeten afwachten. Tussentijds en aan het einde van zijn taak moet de executeur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beheer. 

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS