Executeur; wie is dat en wat doet deze?

Executeur; wie is dat en wat doet deze?

Een executeur is iemand die door de erflater (degene die een erfenis nalaat) in zijn testament is benoemd om de nalatenschap te beheren en het nodige te doen om deze af te wikkelen. De executeur is vaak iemand die de erflater al langer kent en vertrouwt. Een executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een notaris.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van een executeur staan duidelijk in de wet beschreven. De erflater kan in zijn testament ook nog aanvullende taken en bevoegdheden aan de executeur toekennen.

Taken van de executeur zijn bijvoorbeeld het opstellen van een boedelbeschrijving, zodat inzichtelijk is welke goederen en schulden tot de nalatenschap behoren.

Een executeur moet ook de erfgenamen informeren over de werkzaamheden die hij verricht.

Aan een legitimaris (een kind dat recht heeft op een legitieme portie) moet hij inzage geven en een afschrift van de documenten die van belang zijn voor de berekening van zijn legitieme portie (het erfdeel dat een kind van een overledene wettelijk kan opeisen).

Een executeur mag ook goederen verkopen als dat nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen.

Wanneer de erflater aan de executeur ook nog een ‘afwikkelingsbewindvoering’ heeft gegeven dan mag hij zelfstandig de nalatenschap verdelen.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS