Gevolg van een uitsluitingsclausule

Gevolg van een uitsluitingsclausule

Wat is het gevolg van een uitsluitingsclausule in een testament? Ook al is de relatie met schoonkinderen nog zo goed, veel mensen willen dat hun erfenis alleen aan de eigen kinderen en dus niet bij "de koude kant" terecht komt.

In dat geval kun  je in je testament een uitsluitingsclausule  opnemen. In de volksmond wordt dit ook wel een privé-clausule genoemd. Het gevolg hiervan is dat datgene wat het kind erft niet tot het vermogen van de partner zal gaan behoren. Dit zou namelijk kunnen gebeuren als de erfgenaam in gemeenschap van goederen getrouwd is en het huwelijk voor 1 januari 2018 gesloten is. Als de erfenis wordt verkregen "onder uitsluiting" gaat de erfenis tot het privévermogen van de erfgenaam behoren. Als de erfgenaam dan gaat scheiden valt dit vermogen buiten het te verrekenen of te verdelen huwelijksvermogen. In de praktijk komt het echter vaak voor dat het privévermogen vermengd raakt met gemeenschappelijk vermogen. Bijvoorbeeld doordat het privévermogen op de en/of rekening wordt gestort en van die rekening de boodschappen worden betaald. Hoe zit het dan met dit privévermogen? Blijft dit buiten de verdeling/verrekening van het huwelijksvermogen? De Hoge Raad heeft in het voorjaar van 2019 geoordeeld dat als zo'n situatie zich voordoet, de echtgenoot die de erfenis gekregen had, een vordering krijgt op de gemeenschap, ongeacht waar het geld aan is besteed.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS