Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

Als een familielid is overleden en je denkt dat je erfgenaam van diegene zal zijn, kun je - mits je een naast familielid bent - bij de gemeente waarin de erflater is overleden een bewijs van overlijden opvragen. De begrafenisondernemer kan dit ook verzorgen.

Met dat bewijs kan je inzage krijgen in het "centraal testamentenregister" (CTR). Dit is een landelijke database die wordt bijgehouden door de KNB (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie). In dit register zijn alle in Nederland gepasseerde (dat wil zeggen officieel door de notaris vastgelegde) testamenten ingeschreven. De database geeft alleen antwoord op de vraag of er een testament gemaakt is en bij welke notaris zich dat testament bevindt. Het geeft geen inzage in de inhoud. Vervolgens kun je contact met de notaris opnemen die het testament gemaakt heeft. Als je in dit testament voorkomt, mag je het  inzien. Als je er niet in voorkomt, mag dit niet. Ben je onterfd, dan krijg je wel het deel te lezen waarin dit vermeld is. Natuurlijk kan een notaris worden ingeschakeld om hierbij te helpen. Dit is sowieso nodig als de overledene geen naast familielid is. Immers, in dat geval zal de gemeente geen akte van overlijden verstrekken.

Als uit het testament blijkt dat de overledene geen testament heeft gemaakt, hangt het af van je familierechtelijke relatie ten opzichte van de erflater of je recht hebt op (een deel van) de erfenis (de vier groepen erfgenamen).

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS