Recht op overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen

Recht op overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen

Stel dat een vader een bedrijf heeft waarin zijn zoon hem wil opvolgen. Vader overlijdt, heeft geen testament opgesteld en de nalatenschap komt op grond van de wettelijke verdeling bij zijn echtgenote terecht.

De zoon heeft wel recht op zijn erfdeel, maar die geldvordering is pas opeisbaar als de echtgenote van vader is overleden.

De zoon wil het bedrijf graag voortzetten en heeft er belang bij dat vaders echtgenote de bedrijfsgoederen zal overdragen die tot de nalatenschap of tot de huwelijksgemeenschap behoren. Als de echtgenote daartoe niet bereid is, dan kan de zoon binnen een jaar na het overlijden van zijn vader bij de kantonrechter een verzoek tot overname van de bedrijfsgoederen indienen (tegen een redelijke prijs). Deze termijn is dus vrij kort (het is belangrijk om snel actie te ondernemen!). Of dit verzoek succesvol is, hangt van het antwoord op diverse vragen af:

  • Wat is het zwaarwegende belang van de zoon? Hij zal dit moeten aantonen;
  • Wordt de zoon bemoeilijkt in zijn bedrijfsvoering als het verzoek wordt afgewezen?
  • Zijn de andere erfgenamen al dan niet betrokken bij het bedrijf?
  • Wat is een redelijke prijs voor de bedrijfsgoederen (in de regel zal het gaan om de waarde waartegen het voor de zoon nog net mogelijk is om het bedrijf lonend te exploiteren, maar de belangen van de echtgenote mogen hierdoor niet ernstig worden geschaad)? Welke prijs kan de zoon betalen?
     

Een kantonrechter kan aan de overdracht van bedrijfsgoederen nadere voorwaarden stellen.

Wie kunnen zo’n verzoek doen? Niet alleen een kind van een overleden ouder kan een verzoek tot overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen doen. In de wet staat dat ook een stiefkind van de overleden ouder een dergelijk verzoek kan doen; het moet dan gaan om overdracht van de beroeps- of bedrijfsgoederen aan het stiefkind, dan wel aan zijn/haar echtgenoot. Daarnaast kan de echtgenoot van de overledene verzoeken om overdracht van beroeps- of bedrijfsgoederen aan zichzelf (in het geval dat de echtgenoot niet de enig gerechtigde was).

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS