Testament

Testament

Testament opmaken om conflicten te voorkomen

Het opmaken van een testament geeft rust. In principe wordt daarmee alles geregeld voor de nabestaanden. Om conflicten te voorkomen is het van belang dat de wensen duidelijk worden opgeschreven in een testament.

Een testament kan worden opgesteld bij een notaris, al dan niet voorafgegaan door de hulp van een erfrechtspecialist.

Het testament regelt wie er erft en hoe de erfenis na overlijden wordt verdeeld. Met een testament kan worden afgeweken van de standaard wettelijke regelingen. Indien er geen testament is, dan bepaalt de wet wat er met de erfenis gebeurt.

In het testament kan tevens iemand worden aangewezen, de executeur - die de nalatenschap afwikkelt en/of de uitvaart regelt.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS