Wel een erfenis, maar geen erfgenamen; wat nu?

wat als er geen erfgenamen zijn?
 Wanneer u bij leven geen testament heeft laten opmaken, dan geldt het wettelijke erfrecht. Maar stel nou dat uw enige erfgenaam is overleden voordat u komt te overlijden. Dan zijn er dus geen erfgenamen meer en spreken we van een onbeheerde nalatenschap. Wat gebeurt er dan met uw nalatenschap?

4 groepen erfgenamen
In het wettelijke erfrecht zijn 4 groepen van erfgenamen opgenomen, die erven in onderstaande volgorde:
1) Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en kinderen
2) Ouders en broers en zussen of hun kinderen
3) Grootouders of hun kinderen
4) Overgrootouders of hun kinderen

Erfgenamenonderzoek
Een notaris kan een erfgenamenonderzoek doen om te achterhalen wie erfgenaam zijn.  Wanneer er tot de zesde graad geen bloedverwanten worden gevonden of wanneer alle erfgenamen de erfenis verwerpen, dan is er sprake van een onbeheerde nalatenschap.

Afwikkeling erfenis zonder erfgenamen
Een onbeheerde nalatenschap kan via een formulier worden aangemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Deze aanmeldingen worden in de praktijk vaak gedaan door een gemeente, een bewindvoerder of door een bij de nalatenschap betrokken organisatie.

Het Rijksvastgoedbedrijf en de consignatiekas
Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt zelf nog een keer of er inderdaad geen erfgenamen te achterhalen zijn. Wanneer er geen erfgenamen worden gevonden, dan bekijkt het Rijksvastgoedbedrijf of zij de nalatenschap kunnen afwikkelen. De kosten worden uit de nalatenschap betaald.
Blijft er na de afwikkeling een positief saldo over, dan wordt dit bedrag gestort in de consignatiekas. De consignatiekas valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, dat het geld uit de erfenis voor een periode van 20 jaar in bewaring neemt.
Wanneer iemand denkt recht te hebben op een bedrag dat in de consignatiekas in bewaring is genomen, dan kan diegene een claim, onderbouwd met documenten waaruit de rechten van die persoon blijken, indienen door het invullen van een formulier

De Staat
Na verloop van 20 jaar is een aanspraak verjaard en is het dus niet meer mogelijk een geldbedrag uit de consignatiekas op te eisen. Wanneer niemand zich heeft gemeld, vervalt het bedrag uit uw onbeheerde nalatenschap na verloop van voornoemde periode van 20 jaar aan de Staat. 

Om te voorkomen dat uw erfenis uiteindelijk aan de Staat toekomt, kan het, wanneer u slechts één  bloedverwant heeft en zeker ook wanneer u geen bloedverwanten heeft, dus verstandig zijn een testament te laten opmaken door een notaris en zo in eigen hand te houden wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige