Onverwachte schulden

onverwachte schulden wat nu


Erik en zijn vrouw Jessica zitten, toch wel wat nerveus, bij mij aan tafel. Oorzaak daarvan is de nalatenschap van de vader van Erik, die enkele maanden daarvoor overleden is. Erik en zijn twee broers zijn erfgenamen in de nalatenschap; hun moeder is al lang geleden overleden. De notaris heeft hen aangeschreven en hen uitgelegd hoe de nalatenschap aanvaard kan worden: zuiver of beneficiair. Ook verwerping is een mogelijkheid, maar dat is voor de drie broers geen optie. Het testament bevat verder geen bijzonderheden: de broers zijn de enige erfgenamen, ieder voor een gelijk deel.

Zuivere aanvaarding
De broers hebben in onderling overleg allemaal gekozen voor zuivere aanvaarding. Enerzijds omdat ze ervan overtuigd zijn dat vader zijn financiële zaken goed op orde had. Erik heeft als mantelzorger van vader namelijk altijd een goed zicht op de financiën gehad. Hij heeft zijn broers verteld dat er een (beperkt) positief saldo op de betaalrekening staat en dat vader geen achterstanden had in de betaling van zijn huur en vaste lasten. Er is bovendien een goede begrafenisverzekering die de kosten van de uitvaart volledig dekt.
Ook is de keuze voor zuivere aanvaarding enigszins beïnvloed door de notaris. De notaris heeft gezegd dat het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap ‘veel gedoe’ en ook extra kosten met zich meebrengt.

Onverwachte, forse naheffing energiemaatschappij
De afwikkeling van de nalatenschap van vader verloopt in eerste instantie voorspoedig. De huur is opgezegd en de inboedel van vader is opgeruimd en verdeeld. Enkele lopende verplichtingen zijn beëindigd, wat kosten betaald en het beperkte saldo op de bankrekening is naar tevredenheid tussen de broers verdeeld.
Helaas viel er een aantal weken geleden een aan de erfgenamen gerichte brief op de mat. De brief is afkomstig van de energiemaatschappij waarbij vader aangesloten was; er is sprake van een zeer forse naheffing van de energiekosten van duizenden euro’s (bijna € 10.000,00).
Kennelijk, zo blijkt uit de brief, zijn de meterstanden jarenlang veel te laag ingeschat (en door vader niet correct doorgegeven). De afgelopen jaren is door vader veel te weinig aan voorschotten betaald waardoor nu alsnog een naheffing volgt.
Het contact met de energiemaatschappij verloopt moeizaam en vooralsnog willen deze niet van wijken weten. De factuur blijft ongewijzigd en er wordt zelfs al gedreigd met
incassokosten. Ook de verstandhouding tussen de broers is door deze ontwikkeling behoorlijk bekoeld: de twee broers zijn boos op Erik omdat zij vinden dat Erik hen onjuist heeft voorgelicht over de financiële situatie van vader. Zij vinden dat Erik de energienota maar voor zijn rekening moet nemen. Wat te doen?

Alsnog beneficiair aanvaarden?
De wet kent sinds een aantal jaren de mogelijkheid om aan de kantonrechter te verzoeken om – wegens onverwachte schulden – de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden dan wel te bepalen dat de erfgenamen de schuld niet uit het eigen vermogen behoeven te voldoen. Artikel 4:194a BW, waarin deze bepaling is opgenomen, kent wel een beperkte termijn. Het verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend binnen 3 maanden nadat de onverwachte schuld bekend is geworden bij de erfgenamen. Gelukkig zijn Erik en zijn broers er nog net op tijd bij. De termijn van drie maanden is nog niet verstreken, zodat dit verzoek aan de kantonrechter nog op tijd kan worden ingediend. Wel is even de vraag of de schuld als onverwachte schuld kan worden aangemerkt. Het moet dan gaan om een schuld die de erfgenamen niet kenden maar ook niet behoorden te kennen op het moment dat zij de nalatenschap zuiver aanvaarden. Een zeker onderzoek, bijvoorbeeld het raadplegen van de administratie van vader, is dus vereist. In de gehele administratie van vader is niets aangetroffen waaruit blijkt dat er een naheffing zou volgen.

Let op: denk goed na voordat u zuiver aanvaardt!
Erik bespreekt dit met zijn broers en ze besluiten samen een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of de schuld een onverwachte schuld is en of de erfgenamen gemachtigd worden om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Ze hopen dat het met een sisser afloopt en dat ze niet hun eigen spaargeld moeten benutten om de factuur te voldoen.

Dit verhaal laat zien dat een eerste indruk (een positieve nalatenschap) niet altijd de juiste is. Voorzichtigheid is dus geboden en in veel gevallen is beneficiair aanvaarden een verstandige(re) keuze. Neem bij twijfel contact op met een erfrechtspecialist bij u in de buurt.Verdieping op dit onderwerp

Contactformulier

mr. I.C.W.M. (Imke)  Gerrits

mr. I.C.W.M. (Imke) Gerrits

Werkzaam bij: Imke Gerrits Advocatuur en Mediation

Vul onderstaande gegevens in om uw vraag te stellen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige