Microsoft moet toegang geven tot accounts overleden man

Microsoft moet toegang tot account geven


De ouders en zussen van een man die afgelopen zomer plotseling overleed, hebben Microsoft via een advocaat gevraagd om toegang te krijgen tot zijn Hotmail- en One Drive account. Ze wisten dat hij die had, maar beschikten niet over de wachtwoorden. Door de accounts in te zien hoopten zij meer informatie te krijgen over de omstandigheden van zijn dood en bovendien wilden zij de vrienden en kennissen van hun zoon en broer op de hoogte stellen van zijn overlijden. Microsoft weigerde deze toegang te verlenen en blokkeerde de accounts van de man. Daarop startten de erfgenamen een kort geding tegen het tech-bedrijf. De rechtbank stelde de familie van de man in het gelijk en sommeerde Microsoft om toegang te verlenen tot de accounts van de overledene.

Waarom heeft de rechtbank dit besloten?
Ten eerste geldt in Nederland de zogenaamde saisine (art. 4:182 BW). Dat wil zeggen dat de rechten, de plichten, het bezit en/of de schulden van de overledene worden voortgezet door de erfgenamen. In dit geval is de overeenkomst tussen de overleden man en Microsoft overgenomen en voortgezet door de erfgenamen.

Daarbij komt, dat de rechtbank heeft gesteld dat de familie belang heeft bij een snelle toegang tot de accounts, om zo de nalatenschap te kunnen afwikkelen, zijn vrienden en kennissen te informeren over het overlijden maar ook omdat het informatie op zou kunnen leveren over de omstandigheden van het overlijden van de man.

Wat waren de bezwaren van Microsoft?
Microsoft beweerde dat de saisine in dit geval niet zou gelden omdat de overeenkomst geen ‘goed’ betreft en daarom niet overgedragen kan worden. De rechtbank ging hier niet in mee: de betreffende overeenkomst is volgens de rechter een voor overgang vatbaar recht. Dat betekent, dat deze mag worden voortgezet door de erven. Bovendien geldt voor deze overeenkomst geen uitzondering, omdat het geen ‘hoogstpersoonlijke’ overeenkomst is (zoals bijvoorbeeld huur of een arbeidsovereenkomst).
Een tweede punt van verweer van Microsoft betroffen de persoonsgegevens van derden in de accounts van de man; deze zouden op grond van de Europese privacywetgeving beschermd moeten worden. De rechtbank oordeelde echter dat de regels van de AVG niet gelden voor overleden personen.

Microsoft heeft van de rechtbank 20 dagen de tijd gekregen om de erven van de overleden man toegang te geven tot zijn accounts.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige