Niet op straat na overlijden ouders

 Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Katja Ollongren heeft laten weten bezig te zijn met de uitwerking van een wettelijke regeling waarbij volwassen kinderen na het overlijden van hun ouders niet direct de huurwoning hoeven te verlaten. Zo krijgen deze jongvolwassenen langer de tijd om het verlies van hun ouders te verwerken.

Thuiswonende jongvolwassenen die hun ouders verliezen, kunnen niet zomaar het huurcontract van hun ouders erven. Dit heeft in het verleden al enkele tientallen keren tot verdrietige situaties geleid, waarin zij binnen twee maanden na het overlijden van hun ouders het huis moesten verlaten. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt nu gewerkt aan een regeling en een gedragscode om ervoor te zorgen dat deze groep beter wordt beschermd.

Zo wordt in de sociale huursector de RTIV (Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) gewijzigd. Op die manier gaan de jongvolwassen wezen behoren tot een specifieke doelgroep, zodat zij een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen. Dit geeft hen meer tijd om rustig na te kunnen denken over belangrijke keuzes die zij over hun toekomst moeten maken.

Tevens is een gedragscode opgesteld, waarin is vastgelegd wat verhuurders moeten doen om deze volwassen kinderen te helpen. Het gaat er daarbij om dat er maatwerk wordt geleverd om ervoor te zorgen dat zij niet op straat komen te staan. Hierbij kan worden gedacht aan een tijdelijk huurcontract, verlaging van de huur of het aanbieden van alternatieve, passende woonruimte. De gedragscode is opgesteld door verschillende partijen, zoals het ministerie, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Aedes (branchevereniging van woningcorporaties), verhuurders en verschillende experts.

Tenslotte wordt er door de ministers van Binnenlandse Zaken en Rechtsbescherming gewerkt aan een wettelijke regeling die jongvolwassen wezen de mogelijkheid biedt om langer in de huurwoning te blijven wonen, zonder dat de verhuurder daarmee hoeft in te stemmen. Deze regeling zou zowel in de publieke als de private sector moeten gaan gelden.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige