Erfenis aanvaarden of niet?

Erfenis aanvaarden of niet?

Als vastgesteld is dat u, eventueel samen met anderen, erfgenaam bent, moet u en moeten de eventuele overige erfgenamen, de vraag beantwoorden of u de erfenis wilt aanvaarden of niet (verwerpen).

Aanvaarden

De erfenis kan op twee manieren worden aanvaard:

1. Aanvaarden zonder enig voorbehoud
Als je een erfenis aanvaardt, betekent dit ook dat je samen met de eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Je wordt - samen met de andere erfgenamen - eigenaar van de bezittingen en schulden van de overledene. Als er meer schulden zijn dan bezittingen, kunnen schuldeisers de schuld van de overledene ten eerste op de erfenis en vervolgens op jouw eigen vermogen en op dat van de eventuele andere erfgenamen verhalen.
 

2.  Benificiair aanvaarden
wordt ook genoemd: ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kunnen schuldeisers geen verhaal halen op jouw eigen vermogen. Je eigen vermogen wordt beschermd. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat de erfenis aan bezittingen heeft. Als je niet weet of er meer schulden dan bezittingen zijn, is het beter om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Voor beneficiaire aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een minderjarige erfgenaam kan uitsluitend beneficiair aanvaarden.

Verwerpen

Als je de erfenis niet wilt aanvaarden, kan je de erfenis verwerpen. Ook voor het verwerpen van de erfenis moet een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Gedragen als erfgenaam

Indien je de erfenis niet wilt aanvaarden mag je de goederen/bezittingen van de overledene niet verplaatsen of bijvoorbeeld gaan ‘opruimen’. Dergelijk handelen wordt bestempeld  als dat je je ‘gedraagt als erfgenaam’ in welk geval je de erfenis alsnog dient te aanvaarden.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS