Hoe zit het nu met het erfrecht van vóór 2003?

het erfrecht vóór 2003 steekt anders in elkaar
 Het erfrecht van vóór 2003 steekt anders in elkaar. De regels om te bepalen wie erfgenaam is en voor welk deel wijken af van het huidige wettelijke systeem. Belangrijk is ook, dat het huidige erfrecht een uitgebreide regeling kent om de positie van de langstlevende echtgenoot, of geregistreerd partner, meer te beschermen. Ook de regels om te bepalen hoe groot de legitieme portie is, zijn nu anders.

De ‘oude’ regels gelden over het algemeen nog voor nalatenschappen die zijn opengevallen voor de inwerkingtreding van het huidige erfrecht. Een erfenis valt open bij het overlijden van iemand, waarbij een bewijs van het overlijden beschikbaar moet zijn. Dat geldt ook voor testamenten die zijn opgesteld onder de werking van het erfrecht van vóór 2003.

 

Het komt nog geregeld voor dat nalatenschappen onder het huidige recht zijn opengevallen, maar dat de erflater een testament heeft dat is opgesteld vóór 2003.

Om te kunnen vaststellen wat de erflater met zijn testament heeft willen regelen, kunnen de bepalingen van het ‘oude erfrecht’ en de rechtspraak die daarop betrekking heeft, van belang zijn.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige