Hard gewerkt zonder redelijke vergoeding?

Hard gewerkt zonder redelijke vergoeding?

Hard gewerkt voor een overleden ouder zonder een redelijke vergoeding? Ben jij een kind, kleinkind, stiefkind, pleegkind, schoonzoon of schoondochter en heb je toen je al meerderjarig was lange tijd voor een ouder gewerkt zonder dat je daarvoor een redelijke vergoeding hebt ontvangen?

Het moet dan wel gaan om waardevolle arbeid (geen vrijwilligerswerk, geen normale zorg voor een ouder) die is verricht in de huishouding van de ouder of in het door deze ouder uitgeoefende beroep of bedrijf. Werd je hierdoor beperkt in je mogelijkheden om ergen anders betaalde arbeid te verrichten, met andere woorden: was er verlies van verdiencapaciteit? Als hiervan sprake is, dan kun je mogelijk aanspraak maken op een geldbedrag, een passende vergoeding. Deze vergoeding wordt ook wel een ‘som ineens’ genoemd.

Op deze vergoeding (de som ineens) wordt in mindering gebracht datgene wat je uit de erfenis of uit een verzekering ontvangt als dit als een beloning voor de verrichte werkzaamheden kan worden beschouwd.

Voor de berekening van de som ineens zijn alle omstandigheden die zich hebben voorgedaan van belang. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je gratis kost en inwoning hebt gehad, terwijl andere kinderen die nog thuis woonden kostgeld moesten betalen. Daarmee wordt dan rekening gehouden.

Voor het maken van aanspraak op de som ineens geldt een korte termijn die goed in de gaten gehouden moet worden. Want het beroep op deze som ineens moet worden gedaan binnen een redelijke termijn die door een belanghebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) wordt gesteld, en uiterlijk binnen 9 maanden na het overlijden van de ouder. Daarna is dit niet meer mogelijk.

De Belastingdienst ziet deze som ineens, de vergoeding die wordt ontvangen, als loon. Hierover is dan ook inkomstenbelasting verschuldigd (maar geen erfbelasting).

Als je meer wilt weten over de mogelijkheden om aanspraak te maken op een vergoeding voor de werkzaamheden die je hebt verricht, wacht dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met een erfrechtspecialist van de vFAS.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS