Kan een executeur worden ontslagen?

Kan een executeur worden ontslagen?

Er ontstaat vaak onenigheid over de manier waarop de executeur zijn taken uitoefent. 

Dan wil men van hem af. Bij de kantonrechter kan het verzoek worden ingediend om de executeur te ontslaan. Niet iedereen kan dat verzoek doen.

Degenen die dat kunnen zijn een mede-executeur, een erfgenaam of het Openbaar Ministerie. Een schuldeiser kan geen verzoek tot ontslag indienen. Een legataris (degene aan wie een legaat wordt nagelaten, dat is een bedrag of object), of een legitimaris kunnen dat verzoek ook niet doen, omdat zij ook schuldeisers zijn.

Ook kan de executeur zelf vragen om te worden ontslagen.

De kantonrechter kan een executeur ook ambtshalve ontslaan.

Om als executeur te kunnen worden ontslagen moet er wel wat aan de hand zijn. Duidelijk moet zijn, dat hij zijn taken niet goed kan vervullen of echt niet goed vervult.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS