Schenkingen

Schenkingen

Als de erflater tijdens zijn leven schenkingen heeft gedaan, worden die dan meegenomen bij de vaststelling van mijn legitieme vordering?

In de wet is een regeling opgenomen om te voorkomen dat de erflater tijdens zijn leven door schenkingen zijn vermogen wegschenkt, waardoor de aanspraak van de legitimaris wordt uitgehold.

De waarde van bepaalde schenkingen moet daarom worden ingebracht en telt dus mee bij de vaststelling van de hoogte van de vordering van de legitimaris.

Maar het is niet zo dat alle schenkingen meetellen. Welke wel en niet meetellen is in de wet omschreven. De regeling is alleen niet zo eenvoudig. Het inwinnen van advies hierover is aan te raden.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS