Vergoeding executeur

Vergoeding executeur

Moet aan de executeur een vergoeding worden betaald voor wat hij doet?

Voor het werk dat de executeur verricht mag hij loon in rekening brengen. In de wet is aangegeven hoe de hoogte van het loon moet worden berekend.

De erflater mag daarvan in het testament afwijken. Wanneer één van de erfgenamen tot executeur is benoemd staat vaak in het testament, dat deze geen loon in rekening mag brengen.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS