Wat als de nalatenschap negatief is?

Wat als de nalatenschap negatief is?

Waar moet u op letten als de nalatenschap negatief is? Het kan zijn dat een nalatenschap negatief is, omdat de schulden groter zijn dan de waarde van de goederen van de nalatenschap.

Als de nalatenschap negatief is, kan de legitimaris proberen om in te korten op de schenkingen die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan (dat wil zeggen het verminderen van het bedrag van de schenking).

Hoe dat in zijn werk gaat, vraagt om de nodige kennis, omdat inkorting toch niet altijd mogelijk is.

Wanneer een nalatenschap negatief is, kan dat ook voor u tot gevolg hebben dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden wanneer u de nalatenschap zuiver hebt aanvaard. (In dit geval heeft u de nalatenschap aanvaard en bent u aansprakelijk voor eventuele schulden.)

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, dat wil zeggen dat de nalatenschap is aanvaard, maar dat eventuele schulden niet uit eigen zak hoeven te worden betaald, wat bijvoorbeeld het geval is als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, moet de nalatenschap worden vereffend (oftewel afgewikkeld volgens bepaalde wettelijk vastgelegde richtlijnen)

De wettelijke vertegenwoordiger kan aan de kantonrechter ontheffing vragen als de nalatenschap positief is.

In geval de nalatenschap negatief is, zal deze ontheffing niet worden verleend en zal er moeten worden vereffend.

Wanneer de erflater een executeur heeft benoemd en één of meer erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard dan hoeft de executeur de nalatenschap niet te vereffenen op de manier zoals in de wet is aangegeven. Hij moet dan wel een verklaring afleggen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden te kunnen voldoen. Deze verklaring wordt de ‘’ruimschoots verklaring’’ genoemd.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS