De wettelijke verdeling

wat houdt de wettelijke verdeling in?
 Heeft de overledene geen testament, was hij of zij getrouwd en zijn er kinderen? Dan geldt volgens het erfrecht de wettelijke verdeling. Dit betekent dat alle bezittingen naar de langstlevende echtgenoot van de overledene gaan. Dit geldt ook als de overledene een geregistreerd partnerschap had.

Deze verdeling gebeurt automatisch. De langstlevende echtgenoot krijgt alle bezittingen, maar moet ook de eventuele schulden van de nalatenschap voor zijn/haar rekening nemen. Hieronder valt ook de erfbelasting die over de nalatenschap betaald moet worden. De langstlevende echtgenoot mag met de erfenis doen en laten wat hij of zij wil. 

De kinderen van de overledene hebben wel recht op een deel van de erfenis; hun "wettelijk erfdeel", maar dit krijgen zij nog niet. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende echtgenoot. Het doel van de wettelijke verdeling is dat de langstlevende echtgenoot verzorgd achterblijft. De schuld van de langstlevende aan de kinderen is pas opeisbaar wanneer hij of zij overlijdt, failliet wordt verklaard of wanneer de wettelijke schuldsanering op hem of haar van toepassing wordt.

De langstlevende ouder mag de wettelijke verdeling ongedaan maken. De termijn hiervoor is kort; dit kan uiterlijk tot drie maanden na het overlijden. Dit kan een optie zijn als de langstlevende ouder en de kinderen een andere verdeling willen maken. Dit zou bijvoorbeeld verstandig kunnen zijn als één van de kinderen de woning wil overnemen zonder overdrachtsbelasting te betalen.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige