Erfenis aanvaarden of niet?

erfenis: aanvaarden of verwerpen?


Als vastgesteld is dat u, eventueel samen met anderen, erfgenaam bent, moet u en moeten de eventuele overige erfgenamen, de vraag beantwoorden of u de erfenis wilt aanvaarden of niet (verwerpen).

Aanvaarden

De erfenis kan op twee manieren worden aanvaard:

1. Aanvaarden zonder enig voorbehoud (zuiver aanvaarden)
Als je een erfenis zuiver aanvaardt, betekent dit ook dat je samen met de eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Je wordt - samen met de andere erfgenamen - eigenaar van de bezittingen en schulden van de overledene. Als er meer schulden zijn dan bezittingen, kunnen schuldeisers de schuld van de overledene ten eerste op de erfenis en vervolgens op jouw eigen vermogen en op dat van de eventuele andere erfgenamen verhalen.
 

2.  Beneficiair aanvaarden
wordt ook genoemd: ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kunnen schuldeisers geen verhaal halen op jouw eigen vermogen. Je eigen vermogen wordt beschermd. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat de erfenis aan bezittingen heeft. Als je niet weet of er meer schulden dan bezittingen zijn, kan het beter zijn om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Voor beneficiaire aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd bij de administratie van de rechtbank. Hiervoor zijn administratiekosten (‘griffierecht’) verschuldigd.

Een minderjarige erfgenaam kan uitsluitend beneficiair aanvaarden, niet zuiver.

Verwerpen

Als je de erfenis niet wilt aanvaarden, kan je de erfenis verwerpen. Dan wordt je geen erfgenaam. Ook voor het verwerpen van de erfenis moet een verklaring worden afgelegd bij de administratie van de rechtbank en ook daarvoor is griffierecht verschuldigd.

Gedragen als erfgenaam

Als je nog geen keuze hebt gemaakt kan bepaald gedrag (bijvoorbeeld het verplaatsen van goederen) betekenen dat je alsnog ‘automatisch’ zuiver aanvaardt.  Je moet je dan presenteren als erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten waarbij je iets verkoopt of goederen buiten het bereik van eventuele schuldeisers van de nalatenschap brengt.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige