Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

wat is de wet BETS?
 De wet BETS staat voor "Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden". Deze wet is ingevoerd op 7 juni 2016 en is van toepassing op nalatenschappen van mensen die vanaf die datum zijn overleden.

Zoals de titel van deze wet al zegt is het doel dat erfgenamen beschermd worden tegen schulden van de overledene. Het grootste deel van de nalatenschappen wordt zuiver aanvaard. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden worden geërfd, samen met eventuele andere erfgenamen. Je kunt zuiver aanvaarden door een verklaring bij de griffie (ondersteunende dienst) van de rechtbank af te leggen of door een termijn te laten verlopen die is gesteld om een keuze te maken.

 

Er kan ook sprake zijn van zuivere aanvaarding door bepaalde gedragingen van de erfgenamen. Hiermee worden handelingen bedoeld van erfgenamen die zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedragen, bijvoorbeeld door het leeghalen van de woning. Door zuivere aanvaarding wordt de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. In het recht dat gold tot 7 juni 2016 werd een nalatenschap al geacht zuiver te zijn aanvaard als de erfgenamen aan de slag gingen om de nalatenschap af te wikkelen, bijvoorbeeld door het ontruimen van de woning van de overledene, het opzeggen van de huur of het betalen of erkennen van een schuld van de overledene. Na die zuivere aanvaarding kon het dus zo zijn dat de erfgenaam met een schuld geconfronteerd werd die op het moment van overlijden nog niet bekend was en dat het saldo van de nalatenschap te klein was om de schuld te voldoen. Het gevolg was dus dat de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk werd voor die schuld.

 

In de wet BETS worden erfgenamen beschermd tegen de nadelige gevolgen van zuivere aanvaarding door gedragingen. De wet BETS beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Alleen die gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers (door nalatenschapsgoederen te verkopen, te bezwaren of op een andere manier aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken) hebben een zuivere aanvaarding tot gevolg.

 

Is er wél zuiver aanvaard onder de wet BETS en wordt de erfgenaam met een onverwachte schuld geconfronteerd, dan kan hij een verzoek aan de kantonrechter doen om hem te machtigen de nalatenschap alsnog beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) te aanvaarden. Dat moet wel binnen 3 maanden na het ontdekken van de schuld.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige