Wat is een boedelbeschrijving?



De wet (artikel 674 Rv.) bepaalt aan welke eisen een boedelbeschrijving moet voldoen. Een boedelbeschrijving is een overzicht waarop alle bezittingen en schulden van de overledene staan. De bezittingen kunnen bestaan uit onder meer onroerende zaken en roerende zaken zoals een auto of inboedel en banktegoeden. De schulden blijken meestal uit de administratie van de overledene. Het is van belang dat alle schuldeisers worden achterhaald. Uit de boedelbeschrijving blijkt of het saldo van de nalatenschap positief of negatief is. Is er sprake van een negatief saldo? Dan moeten de erfgenamen die de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dit snel melden bij de kantonrechter. De boedelbeschrijving kan onderhands (zonder tussenkomst van een notaris) of bij notariële akte, dus door de notaris, worden opgemaakt. In de wet staat beschreven in welke specifieke situaties een boedelbeschrijving bij notariële akte moet worden opgemaakt.



Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige