Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

wanneer heb je recht op een erfenis?
 Als een naast familielid is overleden en u denkt dat u erfgenaam van diegene bent, dan kunt u bij de gemeente waarin de erflater is overleden een bewijs van overlijden opvragen. De begrafenisondernemer kan dit ook verzorgen.

Met dat bewijs kunt u inzage krijgen in het "centraal testamentenregister" (CTR). Dit is een landelijke database die wordt bijgehouden door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). In dit register zijn alle in Nederland gepasseerde (dat wil zeggen officieel door de notaris vastgelegde) testamenten ingeschreven. De database geeft alleen antwoord op de vraag of er een testament gemaakt is en bij welke notaris zich dat testament bevindt. Het geeft geen inzage in de inhoud. Vervolgens kan contact worden opgenomen met de notaris die het testament gemaakt heeft. Als u in dit testament voorkomt, mag u het inzien. Als u er niet in voorkomt, dan mag dit niet. Mocht u onterfd zijn, dan krijgt u uitsluitend het deel te lezen waarin dit vermeld is. Natuurlijk kan een notaris worden ingeschakeld om hierbij te helpen. Dit is sowieso nodig als de overledene geen naast familielid is. Immers, in dat geval zal de gemeente geen akte van overlijden verstrekken.

Als uit het testament blijkt dat de overledene géén testament heeft gemaakt, dan hangt het af van uw familierechtelijke relatie ten opzichte van de erflater of u recht hebt op (een deel van) de erfenis.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige